Cfarë është MasterERP ?

është më tepër sesa një sistem financiar

Eshtë koha të ndërroni sistemet tuaja tradicionale financiare. Zbuloni sesi MasterERP unifikon të gjitha aktivitetet e kompanisë ne nje sistem te vetem duke ndihmuar per te dhene nje performance me te lart. MasterERP eshte nje program ERP (Enterprise Resource Planning) i cili ju mundeson te menaxhoni ne menyre efektive gjithe aktivitetet ne lidhje me administrmin financiar, burimet njerezore, prodhim, marketingun, magazinen, etj. Eshte programi i pare ERP ne Shqiperi i cili mbulon te gjithe aktivitetin e kompanise ne nje zgjidhje te vetme software.

Odoo text and image block

Avantazhet e Perdorimit

Sistem i Personalizuar

MasterERP pershtatet 100% sipas madhesise dhe profilit te biznesit. Eshte sistem modular, instaloni dhe paguani per ato module te cilat keni nevoje.

Funksione te Avancuara

Sistemi eshte teresisht Online mund te aksesohet kurdo dhe kudo, i lehte ne perdorim. Kontrolloni ne kohe reale cdo proces te kompanise tuaj.

Plotesisht i Integruar

MasterERP eshte program i integruar me gjithe sistemet e tjera te kompanise, informacioni ndahet lehte duke perdorur nje baze te vetme te dhenash.

Rrit Performancen

MasterERP siguron koherence, shmang gabimet e punonjesve ndihmon te manaxhoni me mire aktivitet ne pjese te ndryshme te kompanise.

Pse MasterERP?

menaxhoni me mire biznesin tuaj

MasterERP eshte platforma / programi i vetem ne Shqiperi e cili mbulon gjithe aktivitetet e nje biznesi ne nje zgjidhje te vetme IT. MaterERP eshte sistem modern dhe i pari sipas standarteve europiane i cili ofron funksionalitete te integruara per nje kompani. MasterERP eshte program teresisht open source, dhe eshte ndertuar mbi bazen e nevojave, eksperiences te biznesit shqiprtar dhe plotformes odoo.com nje nga sistemet me te njohura open source me mbi 3 milion perdorues ne gjithe boten. 

MasterERP permbledh eksperiencen me te mire te kompanive me te medha boterore dhe eshte i pari ne Shqiperi i cili vjen me kosto te ulet dhe i pershtatet buxhetit te kompanive te vogla dhe te mesme pasi eshte sistem modular qe do te thote ju implementoni ato module qe keni nevoje. Eshte sistem teresisht open source dhe nuk ka kosto per  licensa, qellimi yne eshte qe cdo te perdori sisteme por jo ti blej ato.

Modulet Kryesore

drejtoni biznesin tuaj ne menyren e duhur


Kontabiliteti & Financa

Beni me shume, ne pak kohe. Fuqizoni kompanine tuaj me nje game te plote funksionesh , analizash dhe raportesh financiare.


Shitje & CRM

Qendroni te lidhur me klientet tuaj, komunikoni dhe informohuni ngado ne kohe reale, shikoni raportet dhe merrni vendimet e duhura.


Website & E-Commerce

Ndertoni tuaj Faqen e Internetit dhe beni tregti online shume thjeshte. Promovoni produktet tuaj dhe gjeneroni te ardhura nepermjet internetit.

 

Prodhimi

Ndiqni progresin ditor te prodhimit dhe planifikoni sakte lenden e pare, makinerit dhe forcen puntore duke rritur eficencen dhe produktivitetin.


Burime Njerezore

Manaxhoni asetin me te cmuar te kompanise tuaj : NJERZIT. Gjeni punonjesit me te mirre dhe mesoni si te investoni tek ta.


Manaxhim Projektesh

Parashikoni nevojat dhe burimet tuaja. Ulni kostot e punes dhe merni nje pamje te qarte te detyrave te gjithsecilit duke rritur produktivitetin.