IT Support

Te gjitha paketat kane 15 dite prove

Pas proves aplikohet minimalisht kontrate 3 mujore

Me Kërkesë

Pa kontrate

1.990 Lek

per 1 ore
 • Onsite Support
 •  

Zyre

Deri 5 PC

6.990 Lek

1 muaj
 • Onsite Support 2 here/mua
 • Support ne distance – PA LIMIT
 • Pergjigje brenda 15 minutave
 • Menaxhimi RrjetitBiznes i Mesem

Deri ne 10 PC

11.990  Lek

1 muaj
 • Onsite Support 1 here ne 2 jave
 • Support me email ose telefon
 • Pergjigje brenda 15 minutave
 •  IT Support ne distance - pa limit
 • Menaxhim i Paisjeve te Rrjetit
 • Menaxhim i Licensave dhe Antivirus

Biznesi i Madh

Deri 20 PC

19.990 Lek

1 muaj
 • Onsite Support 2 here ne jave
 • Support me email ose telefon
 • Pergjigje brenda 15 minutave
 • IT Support ne distance - pa limit
 • Menaxhim i Paisjeve te Rrjetit
 • Menaxhim i Licensave dhe Antivirus
 • Monitorim 24/7 i Rjetit te brenshem
 • Monitorim Serveri